Aangifte Inkomstenbelasting


Aangifte Inkomstenbelasting
Zoals u op de welkomstpagina al hebt kunnen lezen biedt Ahneta veel diensten aan voor de particuliere cliënten. Eén daarvan is de verzorging van de aangifte inkomstenbelasting en de afhandeling van eventuele bezwaar- en beroepsschriften.


Advisering en afhandeling van de aangifte inkomstenbelasting.

Iedereen in ons land die inkomsten heeft is met deze vorm van belasting bekend. Op uw loon of uw uitkering of pensioen wordt loonheffing ingehouden. Dit is het voorportaal van de inkomstenbelasting. Als u jaarlijks aangifte doet en u krijgt een aanslag van de Belastingdienst toegezonden heet het ineens Inkomstenbelasting.

Dit komt omdat inkomstenbelasting niet alleen gaat over uw inkomsten maar ook over uw aftrekposten voor de inkomstenbelasting, dit deel heet sinds 2001 box 1.

Voor de inkomstenbelasting kunt u ook te maken hebben met inkomsten uit box 2. Met dit deel van de inkomstenbelasting heeft u alleen te maken als er sprake is van een zogenaamd ‘aanmerkelijk belang’.

U heeft een aanmerkelijk belang als u minimaal 5% van de aandelen, opties of winstbewijzen in een vennootschap of een coöperatie heeft. Ook is er sprake van een aanmerkelijk belang als u samen met uw fiscale partner minimaal 5% van het totaal heeft. Het gaat om aandelen, opties of winstbewijzen in een B.V. of N.V., in een andere binnenlandse of buitenlandse vennootschap of om het lidmaatschap van een coöperatie.

Heeft u en aanmerkelijk belang, dan moet u belasting betalen over het voordeel daarvan.

Ook kunt u inkomsten genieten die voor de inkomstenbelastingvallen in box 3. Met dit deel van de inkomstenbelasting heeft u te maken als uw vermogen meer bedraagt dan de vrijstelling die voor u van toepassing is.

De standaard vrijstelling voor 2007 is € 20.014,00 Bent u gehuwd of woont u samen en heeft u gekozen voor fiscaal partnerschap dan heeft u recht op 2x de standaard vrijstelling. Heeft u een kind of kinderen is de vrijstelling nog hoger. Let wel het gaat hierbij om uw totaal vermogen dus uw bezittingen minus uw schulden.

De waarde van uw woonhuis en de daarop rustende hypotheek zijn vrijgesteld van opname in box 3. Heeft u nog een vakantiewoning – eventueel met hypotheek – moet die tweede woning wel vermeld worden als bezitting in box 3. Heeft u veel spaargeld en een kleine hypotheek kan het interessant zijn om de hypotheek af te lossen.

Advisering en afhandeling van bezwaar- en beroepschriften.

Hoe zorgvuldig uw aangiftebiljet ook wordt ingevuld er bestaat altijd de kans dat de belastingdienst niet instemt met de opgevoerde aftrekposten. Voorafgaand aan de afwijzing van aftrekposten heeft er veelal al overleg plaatsgevonden met de belastingdienst over de opgevoerde aftrekposten, op basis van die informatie bepaald de belastingdienst haar standpunt.

Voor cliënten van Ahneta hanteren wij voor bezwaarschriften het principe van ‘no cure, no pay’. Wordt het bezwaarschrift toegewezen dan proberen wij op basis van de bestaande jurisprudentie de kosten van de bezwaarschriftprocedure van de belastingdienst vergoed te krijgen. Lukt dit niet dan wordt bij positief resultaat de kosten voor de bezwaarschriftprocedure aan u in rekening gebracht. Ahneta verzorgt ook beroepsprocedures bij de belastingkamer van de Rechtbanken in Nederland. De werkwijze en kostenberekening is gelijk aan die voorwaarden die gelden voor de afhandeling van bezwaarschriften.