Estate Planning


Ahneta adviseerd op gebied van Estate Planning (vermogensplanning).

De afgelopen jaren zijn veel mensen in Nederland rijker geworden, dit wordt veroorzaakt door de sterke waarde toename van met name het onroerend goed. Doordat de gezinnen steeds kleiner zijn geworden blijft er bij overlijden per erfgenaam meer over.

Eén van de grootste bronnen van ergernis is het successierecht ook wel aangeduid als erfenisbelasting. Je hebt je hele leven over je inkomen al belasting betaald. Over spaartegoeden heb je ook al die jaren betaald en dan ga je dood en moet er door de erfgenamen over je nalatenschap ook nog eens belasting worden betaald! Heel eufemistisch noemt de Nederlandse Staat dit dan ook geen erfenisbelasting maar ‘Recht van Successie’.

Hoe vroeger u begint met Estate Planning hoe beter het is; als u begint voordat de kinderen gaan trouwen of gaan samenwonen kunt u al invloed uitoefenen op de voorwaarden van toepassing op de huwelijkse voorwaarden of de voorwaarden van toepassing op de overeenkomst voor samenwoning. Dit lijkt verregaand maar biedt de beste bescherming op het familievermogen.

Uiteraard is Estate Planning een aangelegenheid die niet via een algemeen verhaal kan worden voorgelegd maar Ahneta heeft het hier over maatwerk dat toegespitst moet worden op uw persoonlijke situatie. In eerste aanleg zullen wij één of meerdere gesprekken met u en uw eventuele partner voeren, vervolgens een uitwerking maken van hetgeen dat besproken is.

Dit verslag nemen wij dan met u en uw eventuele partner door. Op basis van de uitkomsten kunnen wij hierna met u en uw eventuele partner en uw kinderen een bespreking houden waarin wij de uitkomsten van de Estate Planning aan uw kinderen voorleggen en toelichten. De Estate Planning kan hierna worden opgestart en kan vervolgens telkens worden geactualiseerd.

Hoe groter uw vermogen is hoe meer besparing van ‘Recht van Successie’ kan worden gerealiseerd door de keuze voor een goede Estate Planning. Een goed testament is voor de uitvoering van de gekozen Estate Planning een absolute noodzaak. Ahneta zal u bij de voorbereiding op de opstelling van uw Estate Planning ook op het gebied van een adequaat testament adviseren.

De kosten voor het opstellen van een Estate Planning is geheel afhankelijk van uw situatie, hiervoor zal u dan ook een prijsaanbieding worden gedaan.

Advisering bij en afhandeling van aangiftebiljetten schenkingsrechten.
Ahneta verzorgt voor haar cliënten ook de aangiftebiljetten voor schenkingsrechten. Deze aangiftebiljetten worden u of per post of per email (PDF File) toegezonden. Aangiftebiljetten voor schenkingsrechten worden alleen opgesteld als er sprake is van bovenmatige schenkingen. Dit zijn schenkingen die de vrijgestelde bedragen te boven gaan. Bovenmatige schenkingen kunnen onderdeel uitmaken van Estate Planning of vermogensplanning.

Ook verzorgt Ahneta voor u alle documenten voor schenking en / of leningsconstructies. In die gevallen leveren wij niet alleen de aangiftebiljetten voor de schenkingsrechten maar verzorgen wij ook de overeenkomst(en) van geldlening en verzorgen wij ook de registratie van de overeenkomst(en) van geldlening.

De kosten voor aangiftebiljetten schenkingsrecht zijn afhankelijk van de hoeveelheid tijd die gemoeid gaat met het opstellen van deze aangiftebiljetten en de eventueel benodigde overeenkomst(en) van geldlening.

Advisering bij en de afhandeling van aangiftebiljetten recht van successie.
Ahneta verzorgt voor haar cliënten ook de afhandeling van de aangiftebiljetten voor het recht van successie. Ook hier komen wij weer het liefst bij u op bezoek, immers alle benodigde documenten zijn in uw bezit en vergeet u wat klaar te leggen dan kunt u het gemakkelijk nog even erbij pakken.

De kosten voor de verzorging van deze aangiftebiljetten is afhankelijk van de hoeveelheid tijd die gemoeid gaat met het opstellen van deze aangifte.