Startende Ondernemer

Jaarlijks zetten veel mensen de eerste stap en worden zelfstandig ondernemer. Deze groep heeft meer dan bestaande ondernemers behoefte aan goede begeleiding.Door Ahneta wordt onder startende ondernemer verstaan: die persoon die voor de eerste keer de stap gezet heeft om als zelfstandig ondernemer te beginnen. Indien door de startende ondernemer een bestaande onderneming van familie wordt voortgezet is dit geen startende onderneming. Neemt u daarentegen van een willekeurige persoon een bestaande onderneming over en is dit uw eerste stap op het pad van de zelfstandige ondernemer, dan bent u voor Ahneta een startende ondernemer.

Startende ondernemers hebben vaak weinig financiële armslag, omdat al het beschikbare geld in de onderneming wordt geïnvesteerd. Voor hen heeft Ahneta een op maat gesneden dienstenpakket samengesteld.

Dit dienstenpakket is voor een groot gedeelte gelijk aan het dienstenpakket voor ondernemers, maar startende ondernemers krijgen bij Ahneta een aantal voordelen;


  • In het eerste jaar van de onderneming geeft Ahneta een korting van 10% op de kosten van het gekozen dienstenpakket.

  • In het tweede jaar van de onderneming geeft Ahneta een korting van 5% op de kosten van het gekozen dienstenpakket.

  • In het eerste jaar van de onderneming wordt door Ahneta vijf manuren gratis dienstverlening beschikbaar gesteld. Deze uren gebruikt worden voor ondersteuning bij de aanvraag van vergunning, ondersteuning bij de oprichting van de onderneming, opzetten van facturen, opzetten van grootboekschema voor de boekhouding, telefonische adviezen bij problemen tijdens de dagelijkse praktijk.

  • In het tweede jaar van de onderneming wordt door Ahneta drie manuren gratis dienstverlening beschikbaar gesteld. Deze uren kunnen gebruikt worden voor verbetering van het facturatieproces of van het gekozen grootboekschema, telefonische adviezen bij problemen tijdens de dag dagelijkse praktijk.